top of page

Krepsefiske

Almenningen har krepserett i Einafjorden.  

Retten leies ut for kr. 400,- pr. døgn den første uka, deretter kr. 250,- pr. døgn.

Fiske fra 6.august kl. 18:00 til 14. september 2022.

I tillegg kommer avgift til Eina Vilt og Fiskelag:

Priser for 2022:

Krepsing under 10 teiner pr.døgn, herunder åtepinner      kr. 300,-

Krepsing fra 10-50 teiner pr. døgn                                          kr. 400,-

Krepsing over 51 teiner pr. døgn                                             kr. 500,-

Prisene gjelder pr. person og alt innbetales på forhånd på almenningskontoret. 

Krepseregler:

Minstemål på kreps er 9,5 cm. All kreps mindre enn dette skal slippes ut igjen i vannet straks. All sortering av kreps skal foregå enten i båt eller ved strandkanten. Det er bare tillatt å bruker krepseåte fra Einafjorden, på den måten bidrar man til å hindre spredning av krepsepest og andre sykdommer.

Den som krepser forplikter seg til å følge generelle regler for krepsing og krepsing i Einafjorden. Nødvendig tillatelser fra grunneier og søknad til grunneierlag må være i orden.

Ta kontakt ved interesse. 

 

Frist for søknad til Almenningskontoret er 30.06.2023

bottom of page