top of page

Krepsefiske

Almenningen har krepserett i Einafjorden.

Retten leies ut for kr. 400,- pr. døgn den første uka, deretter kr. 250,- pr. døgn.

Fiske fra 6.august kl. 18:00 til 14.september.

I tillegg kommer avgift til Eina Vilt og Fiskelag:

Krepsing under 10 teiner pr.døgn, herunder åtepinner     kr. 250,-

Krepsing fra 10-50 teiner pr. døgn                                          kr. 350,-

Krepsing over 51 teiner pr. døgn                                             kr. 450,-

Prisene gjelder pr. person og alt innbetales på forhånd på almenningskontoret.

Krepseregler:

Minstemål på kreps er 9,5 cm. All kreps mindre enn dette skal slippes ut igjen i vannet straks. All sortering av kreps skal foregå enten i båt eller ved strandkanten. Det er bare tillatt å bruker krepseåte fra Einafjorden, på den måten bidrar man til å hindre spredning av krepsepest og andre sykdommer.

Den som krepser forplikter seg til å følge generelle regler for krepsing og krepsing i Einafjorden. Nødvendig tillatelser fra grunneier og søknad til grunneierlag må være i orden.

Ta kontakt ved interesse.

 

Frist for søknad til Almenningskontoret er 01.07.2022

bottom of page