top of page

Årsmøte for 2023 med valg

Årsmøte for 2023 med valg for perioden 2024-2028 holdes på Hadeland Gjestegård torsdag 25. april kl. 18.30. Det er anledning til å stemme fra kl. 16.00 til 19.00. 

Årsmøtedokumenter, herunder valgkomitéens forslag på styremedlemmer og valgkomité, er utlagt på Almenningskontoret i tre uker før årsmøtet, og kan fås tilsendt ved henvendelse pr tlf 61336490, eller post@b-t-a.no. Alle med stemmerett iflg. manntallet kan fremme motforslag skriftlig innen to uker før årsmøtet, og dette vil i tilfelle bli utlagt til gjennomsyn innen én uke før møtet. Personer som ønsker å stemme med fullmakt fra sameier, off.eide eiendommer e.l, bes om å sende disse inn før årsmøtet.   

     

Saker som det er ønsket at årsmøtet skal uttale seg om, må fremmes skriftlig overfor styret innen en uke før møtet. Etter årsmøtet vil det bli en enkel servering for deltakerne.

logo_BTA_med_tekst_transperent.png
bottom of page