top of page

Viltkamera

Utplassering av viltkamera har blitt mer og mer vanlig. Disse brukes i forskning, av viltforvaltning og av andre naturinteresserte.  Omfanget av viltkameraer har økt vesentlig de senere år. Brandbu og Tingelstad almenning ønsker ikke at denne utviklingen skal ødelegge naturopplevelsen for folk flest.

 

Viltkamera kan derfor ikke plasseres på BTAs eiendom uten vår godkjenning. Vi vil fjerne viltkamera på eiendommen som ikke er satt opp i samsvar med våre retningslinjer. 

All bruk av viltkamera på Brandbu og Tingelstad sin eiendom skal derfor skje i samsvar med kapittel  7 i Lov om behandling av personopplysninger og i samsvar med våre krav til utplassering av viltkamera.

Krav for utplassering av viltkamera

Tillatelse fra almenningen skal innhentes før kamera blir satt opp. Søknad om slik tillatelse skal inneholde eksakt kartfesting.

 

Kameraeier skal merke kamera med formål, eierskap og kontaktinformasjon til kameraeier. Kameraeier skal også tydelig merke/skilte på stedet kameraet er satt opp, slik at eventuelle forbipasserende ikke uforvarende blir fotografert.

 

Kamera kan kun plasseres i områder med liten eller ingen allmenn ferdsel. Kamera kan ikke plasseres slik at de fotograferer veger, og merkede stier og løyper.

Kamera skal plasseres og innrettes slik at den bare fanger opp registreringer på et svært begrenset område.

 

DSC_1640.JPG
bottom of page