top of page

UTLYSING AV ELGJAKT I PERIODEN
2024-2026 HOS BTA

Alle jaktfelt i Brandbu og Tingelstad Almenning er ledige i perioden 2024 - 2026

Veståsen: Bålerud, Trøna, Fjorda (Vest for Randsfjorden)

Øståsen: Gjersjøen, Munken, Østefalla, Bjønnmyra, Helgedalen, Høgkorset og Lushaugen.

 

Kart: Kart over jaktfeltene finner du ved å klikke på hvert av navnene over.

Krav til jaktlag for å kunne være aktuell søker

Et jaktlag kan bestå av 4-7 personer, og lag med bruksberettigede og innenbygds jegere (bosatt i tidligere Brandbu og Tingelstad sogn) har fortrinnsrett.  Hvert jaktlag kan i tillegg ha med inntil to utenbygds jegere, og de kan ha med inntil to rekruttjegere mellom 16 og 18 år i opplæringsøyemed. Minimum 50 % av laget bør være innenbygds. Samme person kan ikke stå oppført på mer enn ett av lagene som søker.

 

Vi oppfordrer lagene til å ha med rekruttjegere i sitt lag!

 

Jaktlag som ønsker å delta i trekningen om elgjakt, må benytte søknadsskjema.

Skjemaet må utfylles fullstendig og være allmenningskontoret i hende pr e-post:

post@b-t-a.no  senest fredag 15.mars 2024. Trekning vil finne sted onsdag 3. april.

 

Les mer utfyllende informasjon om elgjakt hos BTA og hvordan du søker her.

 

Søknadsfrist: 15.03.2024

 

Søknad sendes på epost:

post@b-t-a.no

Nærmere opplysninger:

Øystein Løvli

Almenningsbestyrer/daglig leder BTA

Tlf.  +47 906 46 883

E-post: oystein@b-t-a.no

Elg 2024_edited.jpg
bottom of page