top of page
Job-U.jpg

Sommerjobb 2024

Vil du ha en sommerjobb ute i skogen?

Sommerjobbprosjektet JOB:U søker ungdom i aldersgruppen 16-25 år til skogrelatert sommerjobb på Hadeland i Gran Almenning og Brandbu Tinglestad Almenning. Arbeidet vil i hovedsak være ungskogpleie.

Sommerjobbprosjektet gjennomføres i samarbeid med Kommunene på Hadeland, allmenningene og Skogselskapet i Oppland. Varigheten på engasjementet vil være 3 uker (uke 26, 27 og 28). Ungdommer som søker og blir ansatt vil få et to-dagers gratis kurs i sikker bruk av

motorryddesag i oppstarten av engasjementet, samt veiledning av arbeidsleder med erfaring

underveis i arbeidsperioden.

Her kan du se hva andre ungdommer sier om jobben:


         Ungdom intervju på NRK1
 

Oppgavene vil være å drive ungskogpleie med ryddesag. Jobben vil først og fremst være tre uker, men kan strekke seg lengre.


Kvalifikasjoner:
- Ivrig og motivert
- Pliktoppfyllende og evne å samarbeide med andre
- En fordel om du er i god fysisk form


Du får:
- Kurs m/kursbevis i ungskogpleie
- Være mye ute
- En fysisk jobb
- Erfaring og kontakt med skogbruket

Timelønn etter tariff.

Søknad og CV sendes til: ogd@skogselskap.no. Merk søknad "Sommerjobb JOB:U Hadeland".

 

Ved spørsmål ta kontakt med Kasper Andresen, driftssjef BTA

Tlf: 918 17 909, e-post: kasper@b-t-a.no

Skogselskapet i Oppland, Ola Gram Dæhlen tlf. 950 26 940

         

 

Søknadsfrist 15. april 2024

 

play knapp.png
Logo JOB U.png
bottom of page