Vegavgift

Brandbu og Tingelstad Almenning eier og vedlikeholder flere kilometer med skogsbilveger. 

Avgifter: 
Personbil: 50 kr pr tur

Årskort for personbil: 500 kr pr år

Årskort for bruksberettige: 250 kr pr år

Vegavgift per enkelttur betales enten via Vipps (husk reg.nr) eller tradisjonelt med kontanter i bomkonvolutt. 

Årskort gjelder per kalenderår, og dette får du kjøpt på almenningskontoret.

Dersom du ønsker å få tilsendt årskort i posten  for hvert år, send bestilling til post@b-t-a.no. Vi trenger fullt navn og postadresse. Årskort sendes ut i midten av desember for neste kalenderår.