Vegavgift

Brandbu og Tingelstad Almenning eier og vedlikeholder mange kilometer med skogsbilveger. 

 

Dersom du ønsker å få tilsendt årskort i posten  for hvert år, send bestilling til post@b-t-a.no. Vi trenger fullt navn og postadresse. Årskort sendes ut i midten av desember for neste kalenderår.

Årskortet gir anledning til kjøring på almenningens veger og p-plasser med følgende begrensninger:

  • Ved utbedringsarbeider og i teleløsningen forebeholder almenningen seg retten til å stenge deler av sitt vegnett.

  • Snøbrøyting foretas bare på de vegstrekninger som almenningen av driftsmessige grunner finner å måtte holde åpne.

Avgifter: 
Personbil: 50 kr pr tur

Årskort for personbil: 500 kr pr år

Årskort for bruksberettige: 250 kr pr år

Vegavgift per enkelttur betales enten via Vipps til 81913 (husk reg.nr).

Årskort gjelder per kalenderår, og dette får du kjøpt på almenningskontoret. 

Fra 01.01.2022 blir det ikke lenger mulig å betale med kontanter.

Kuer i vegen - Søthullet.jpg

Kjør forsiktig! 

Husk at du kjører på smal veg med beitedyr og tømmertransport.