top of page

Vegavgift

Brandbu og Tingelstad Almenning eier og vedlikeholder mange kilometer med skogsbilveger.

Årskortet gir anledning til kjøring på almenningens veger og p-plasser med følgende begrensninger:

  • Ved utbedringsarbeider og i teleløsningen forebeholder almenningen seg retten til å stenge deler av sitt vegnett.

  • Snøbrøyting foretas bare på de vegstrekninger som almenningen av driftsmessige grunner finner å måtte holde åpne.

Avgifter:


Personbil: 50 kr pr tur

Årskort personbil: 500 kr pr år

Årskort bruksberettige: 250 kr pr år

Vegavgift per enkelttur betales via Vipps til 81913 (husk reg.nr).

Årskort gjelder per kalenderår, og dette får du kjøpt på almenningskontoret. Årskort kan også bestilles ved å benytte skjema under. Vi sender ut årskort årlig i desember før nytt kalenderår for de som ønsker dette. 

Fra 01.01.2022 blir det ikke lenger mulig å betale med kontanter.

Vegavgift-skilt-Utkast1 2022.png
Kuer i vegen - Søthullet.jpg

Kjør forsiktig! 

Husk at du kjører på smal veg

med beitedyr og

tømmertransport.

Bestill årskort vei

Årskort sendes på faktura i posten.

bottom of page