top of page

Vegavgift

Fra og med 01.01.24 er det ny betalingsløsning på våre veger via Youpark.no. 

 

Brandbu og Tingelstad Almenning eier og vedlikeholder mange kilometer med skogsbilveger.

Årskortet gir anledning til kjøring på almenningens veger og p-plasser med følgende begrensninger:

  • Ved utbedringsarbeider og i teleløsningen forbeholder allmenningen seg retten til å stenge deler av sitt vegnett.

  • Snøbrøyting foretas bare på de vegstrekninger som allmenningen av driftsmessige grunner finner hensiktsmessig å holde åpne.

Det er viktig at alle brukere av BTA sine veger benytter denne løsningen fordi deler av vegnettet (Åstjernvegen) får automatisk skiltgjenkjenning.

 

Årskort

For å få årskort må du nå betale via www.youpark.no. Dette gjør du ved å velge "bomveier" øverst i menyen, søk etter bomvei «Brandbu Og Tingelstad Almenning». Herfra får du videre instruksjoner når du har valgt type abonnement “Årskort 2 kjøretøy” og utfører kjøpet (kr 1000,-). Årskort gjelder fra dato til dato, ikke kalenderår som tidligere, og du kan registrere to kjøretøy på årskortet. Årskort må kjøpes før første passering av bommen, hvis ikke blir det registrert som enkelttur. 

Passerer man bommen uten å foreta seg noe vil det utstedes en faktura med fakturagebyr, om man ikke betaler innen 48 timer. For de som kjøper abonnement er det spesielt viktig å påse at aktuelle kjøretøy er lagt til «kjøretøyregisteret» før man benytter vegen. Det er ikke mulig å registrere en passering på et abonnement i etterkant, da vil man måtte betale etter ordinære satser og vilkår for enkeltpassering.  

Enkeltpasseringer

Det vil fortsatt være mulig å kjøpe enkeltpasseringer via Vipps, men etter at skiltavlesingssystemet er etablert i juni 2024 vil det for Åstjernvegen kun være betaling via Youpark.no som er mulig (Pris kr 70,-).

Betaling for enkelttur må skje innen 48 timer etter utkjøring ved å søke opp aktuelt kjøretøy på www.youpark.no, eller registrere en bruker og legge inn Betalingskort som betalingsmetode. Velger man å registrere en bruker vil valgt betalingsmetode benyttes automatisk neste gang du benytter vegen.  

For bruksberettigede

Det vil fortsatt være mulig å kjøpe enkeltpasseringer via Vipps, men etter at skiltavlesingssystemet er etablert i juni 2024 vil det for Åstjernvegen kun være betaling via Youpark.no som er mulig (pris kr 70,-).

Årskort kjøpes via Youpark.no på samme måte som beskrevet over, men du må velge "Årskort  bruksberettigede 2 kjøretøy" og følge instruksjonene videre (pris kr 500,-). Her må g.nr og b.nr legges inn, og bestillingen må godkjennes av BTA før den er aktiv. 

Kuer i vegen - Søthullet.jpg

Kjør forsiktig! 

Husk at du kjører på smal veg

med beitedyr og

tømmertransport.

Vegavgift 2024.jpg
bottom of page