top of page
IMG_2062.jpeg

Bruksrettsytelser fra 01.01.2023

Det skal søkes på forhånd om rabatter og bidrag til alle nybygg/tilbygg samt til vedlikeholdsarbeider hvor det vil gå med materialer for mer enn 25.000 kroner før bruksrettrabatt og mva.

Ved spørsmål ta kontakt med almenningskontoret.

bottom of page