top of page

Styre- og bestyrerendring

 

Styret i almenningen er endret fra 10.05.2023 med at Anders Sørum tiltrer rollen som nestleder, og Torstein Bjerke erstatter Geir Egil Haugseth i styret.

Tidligere almenningsbestyrer Lars Olav Jensen er fra 01.06.2023 ansatt videre framover i et engasjement som bestyrer.  Styret fortsetter arbeidet med å finne ny bestyrer. Lars Olav treffes som tidligere på epost: lars@b-t-a.no eller tlf 480 08 750

 

bottom of page