top of page

Hjortejakt 2021

Jaktkort for 2021 selges for tre jaktfelt:

1. Gjersjøen - Munken

2. Bjønnmyra - Østefalla - Høgkorset

3. Helgedalen - Lushaugen

Jakt i to perioder: 1/9 - 30/9 og 1/11 - 23/12. 

Jakt med løshund 10.09 til 30.09 og i periode 2. I 1. periode må hunden være dokumentert sauerein. Det selges inntil 5 kort i hvert jaktfelt og periode. Det tas forbehold om jakttider pga elgjakta.

 

Det er ønskelig at Jaktlag søker samlet, periode- og terrengprioritet må oppgis i søknaden. Tilgang til godkjent ettersøkshund må dokumenteres. Forøvrig jakt etter myndighetenes bestemmelser.

SØKNAD SENDES ALMENNINGSKONTORET PÅ E-POST:

lars@b-t-a.no, innen 03.05.21. Trekning foretas umiddelbart etterpå. 

Nærmere opplysninger:

Lars Olav Jensen tlf : 480 08 750, eller Kasper Andresen tlf:  918 17 909.

bottom of page