top of page

Åpne veger

23.05.2018

Da kan vi melde om at det er mulig å kjøre på sidevegene igjen. Alle veger er åpnet, med unntak at Høgkorsvegen, denne trenger litt lenger tid før den kan åpnes.

Kjør forsiktig, og husk vegavgift!

bottom of page