top of page
IMG_0297beskjært.jpg

Bruksrett

Om bruksrett

Som ny eier av bruksretteiendom i Brandbu og Tingelstad Almenning må du fylle ut et Eiendomsregisterskjema. 

 

I henhold til Lov om Bygdealmenninger av 1992 § 2-5 er vi pålagt å opprette og ajourføre et bruksrettregister med blant annet opplysninger om eierforhold, størrelse på eiendom m.v. Dette er godkjent av Datatilsynet.

Vi er avhengig av å til enhver tid holde registeret ajour. Derfor er det viktig at vi mottar skjemaet så raskt som mulig og så nøye utfylt som mulig. Om du har flere eiendommer med bruksrett, ønsker vi likevel et skjema for hver bruksberettigede eiendom, selv om eiendommene har samme eier (en selvstendig eiendom kan imidlertid bestå av flere bnr/gnr).

Last ned dette skjemaet, lagre det på pc-en, fyll det ut elektronisk og send det til oss pr. e-post som vedlegg til post@b-t-a.no eller skriv det ut og send pr. post Brandbu og Tingelstad Almenning, Storlinna 122, 2770 Jaren.

Etter Almenningsloven § 2-5 skal den bruksberettigede selv sende skriftlig beskjed til almenningen dersom det skjer endringer med hensyn til utøvelse av bruksretten og stemmegivning ved almenningsstyrevalg. Hvis ikke almenningen gis slik beskjed, kan eier falle ut av manntallet, slik at stemmerett og rabatt mistes.

Ved nybygg/uttak over 25.000,-

Det skal søkes på forhånd om rabatter og bidrag til alle nybygg/tilbygg samt til vedlikeholdsarbeider hvor det vil gå med trematerialer for mer enn 25.000 kroner før bruksrettrabatt og mva.

Søknad om bruksrettytelse må fylles ut elektronisk og leveres til oss.

Søknaden vil bli behandlet i almenningstyret og det blir fattet vedtak om du får det innvilget eller ikke.

Du vil få beskjed fra oss om resultatet. 

Om du ønsker mer informasjon om bruksrett eller har spørsmål, kontakt oss gjerne på

61 33 64 90 eller kom innom oss på almenningskontoret så hjelper vi deg.

 

Fyll ut skjemaet, send til oss pr. e-post eller post. Kom innom Almenningskontoret om du trenger hjelp.

bottom of page