top of page

Hjortejakt på Øståsen 2023

Jaktkort selges i 2023 for 3 jaktfelt:

1. Gjersøen - Munken

2. Bjønnmyra - Østefalla - Høgkorset

3. Helgedalen - Lushaugen

 

Jakt i 2 perioder:

Første periode: 01. september til 04. oktober 2023

Andre periode: 01. november til 23. desember 2023

Jakt med løshund 10.09 til 30.09 og i periode 2. I 1. periode må hunden være dokumentert sauerein. Det selges inntil 5 kort i hvert jaktfelt og periode. Det tas forbehold om jakttider pga elgjakta. Det er ønskelig at Jaktlag søker samlet, periode- og terrengprioritet må oppgis i søknaden. Tilgang til godkjent ettersøkshund må dokumenteres.

 

Forøvrig jakt etter myndighetenes bestemmelser.

Søknadsfrist: 30.06.2023

Trekning foretas 01.07.23

 

Søknad sendes på epost:

lars@b-t-a.no

Nærmere opplysninger:

Lars Olav Jensen tlf. 480 08 750

Kasper Andresen tlf. 918 17 909

bottom of page