top of page

Hjortejakt 2018

Jaktkort for 2018 selges for tre jaktfelt. 

1. Gjersjøen - Munken

2. Bjønnmyra - Østefalla - Høgkorset

3. Helgedalen - Lushaugen

Jakt i to perioder: 1/9 - 30/9 og 1/11 - 23/12.

Jakt med løshund 10.09 - 25.09 og i andre periode. Det tas forbehold om jakttider på grunn av elgjakta.

Det er ønskelig at jaktlag søker samlet, periode- og terrengprioritet må oppgis i søknaden. Tilgang til godkjent ettersøkshund må dokumenteres. 

SØKNAD SENDES ALMENNINGSKONTORET PÅ E-POST:

lars@b-t-a.no, innen 10. juni, evt. trekning vil skje den 15. juni. 

Nærmere opplysninger: Lars Olav Jensen 480 08 750 eller Kasper Andresen 918 17 909.

bottom of page