top of page

Hjortejakt på Veståsen 2023

Jaktkort selges i 2023 for 3 jaktfelt;

Sør – Midt - Nord. Søndre felt omfatter også Onsaker jaktområde i Jevnaker.

 

Jakt i 2 perioder: 1/9 – 30.09 og 6/11 – 23/12. Jakt med løshund fra 10.09 til 25.09 og hele periode 2. Jaktkortet gjelder nå for begge perioder.

 

I hvert jaktfelt selges kort til 2 jaktlag (maks 5 deltakere) og 5 enkeltkort. Det kan ikke søkes både som enkeltjeger og jaktlagsdeltaker. På jaktlaget skal minst 3 av jegerne enten ha postadresse 3522 Bjoneroa, være bruksberettiget i Gran eller Brandbu og Tingelstad Almenning, eller ha egen eiendom som inngår i Vestre Brandbu- eller Vassliens Hjemrast grunneierlag.  

 

Terrengprioritet må oppgis. Tilgang til godkjent ettersøkshund må dokumenteres.

Søknadsfrist begge perioder: 25.06.23

 

Søknad sendes på epost: anderssorum@ymail.com

Nærmere opplysninger:

Anders Sørum

Vestsidevn. 153 

3522 Bjoneroa

Tlf.  913 38 844

Hjort ser tilbake
bottom of page