Hadeland O-lag: BTA blir ny hovedsponsor

05.02.2021