top of page

Nå er det liv i tiurleiken

02.05.2018

Brandbu og Tingelstad Almenning driver PEFC sertifisert skogbruk, og er opptatt av å ta vare på de viktige biologiske verdiene som er i våre skoger. Som et ledd i dette, kontroller vi hvert år flere tiurleiker med tanke på leiksentrum og leikens omfang.

Tiurleik
Tiurleik
Tiurleik
bottom of page