top of page

Ny dato - Årsmøte

25.05.2020

Ny dato for årsmøte - tirsdag 16. juni kl. 18:00 på Bergslia Gjestestuer.

Årsmøtedokumenter, herunder valgkomitéens forslag til styremedlemmer og valgkomité er lagt ut på Almenningskontoret i tre uker før årsmøtet, og kan fås tilsendt ved henvendelse på telefon 61 33 64 90 eller e-post post@b-t-a.no

Alle med stemmerett iflg. manntallet kan fremme motforslag skriftlig innen to uker før årsmøtet og dette vil i tilfellet bli utlagt til gjennomsyn innen én uke før møtet. Personer som ønsker å stemme med fullmakt fra sameier, off.eide eiendommer eller lignende, bes om å sende disse inn før årsmøtet. 

Det vil være anledning til å stemme fra kl. 16:00 - 18:00.

Saker som det er ønsket at årsmøtet skal uttale seg om må fremmes skriftlig overfor styret innen en uke før møtet. 

PÅMELDING:

På grunn av situasjonen vi befinner vi oss i trenger vi påmelding til årsmøtet, innen 12. juni

Dette gjør du ved å ringe 61 33 64 90 eller send en e-post til post@b-t-a.no.

bottom of page