top of page

Skifte av låsesystem på skogsbilvegene 

 

Låsesystemet på skogsbilvegene i Gran, Lunner og Jevnaker er eldgammelt og utdatert. I tillegg er det i årenes løp kommet mange nøkler på avveie. Nytt låsesystem er innkjøpt via Landbrukskontoret, og låsene vil bli skiftet fra 25. mai.

Det er felles sats for depositum nøkler i alle Hadelandsalmenningene; kr 1.000,- pr nøkkel. Vegavgift må også være betalt.

 

Nøkler for beitebrukere og hyttefolk kan kvitteres ut på almenningskontoret onsdag 25. og mandag 30. mai. Husk å ta med kvittering for betalt vegavgift, ellers kan årskort kjøpes samtidig.

 

Dersom det ikke er anledning til å komme en av disse dagene, må det avtales tid. Almenningen vil også ha tre nøkler for korttidsutleie.

.

bottom of page