Velkommen til

Brandbu og Tingelstad Almenning

Brandbu og Tingelstad Almenning eies av 575 allmenningsberettigede eiendommer med bruksrett i allmenningen. Kriteriet for at en eiendom skal ha bruksrett er at den ut fra dyrket areal, beliggenhet, bebyggelse og bruk har karakter av jordbruk.

NALF svart.jpg
Logo_GB_vektor_cmyk.png
BTA Montér.jpg