top of page
Byggeskikkpris til Lushaugtårnet_montering av ravner_Anna Widén Foto K. Møyner (21).jpg

Velkommen til
Brandbu og Tingelstad Almenning

barekraft-langsiktig.png

Ressursforvaltning og næringsutvikling i særklasse!
Solid - Seriøs - Serviceinnstilt - Samfunnsnytting

Brandbu og Tingelstad Almenning eies av 480 allmenningsberettigede eiendommer med bruksrett i almenningen. Kriteriet for at en eiendom skal ha bruksrett er at den ut fra dyrket areal, beliggenhet, bebyggelse og bruk har karakter av jordbruk.

pefc-label-pefc03-22-032-pefc-svart-u-ramme-landskap.png
pefc-label-pefc03-22-032-pefc-gronn-ramme-landskap.png
QUALIFIED - Utilities Nordics and Central Europe CMYK.jpg
Hyttetomter-no-skygge.png
NALF svart.jpg
BTA Montér.jpg
Logo_G3 Gausdal Treindustrier_RGB_jpg.jpg
bottom of page